Trond Bernhard Brekke (1951-), siviløkonom, overtok ledelsen av Bernhd. Brekke AS og Brekke Industrier AS i 1976 etter studier i Norge, Frankrike og USA. Under hans ledelse utviklet Brekke Industrier AS seg til å bli en av Trøndelags viktigste familieeide industribedrifter.

I 1997 trakk han seg ut av den daglige driften av Brekke Industrier AS for å konsentrere seg om morselskapet, Bernhd. Brekke AS, strategisk styrearbeid, nye prosjekter og investeringer.

Trond Brekke har vært konsul for Estland siden 1999 og har flere eksterne styreverv.