Erling Ragnvald Brekke (1919 - 2017) arbeidet etter krigen sammen med sine brødre, Bernhard, Alexander og Fredrik i firmaet. Han satt under krigen 4 år i tysk tukthus på grunn av sin innsats for fedrelandet.

Firmaet ble etterhvert delt opp og han overtok det gamle morselskapet i Trondheim. Med ham fulgte en periode med stor ekspansjon. Han etablerte bedriftene Bolighuset Teppebryggen AS (1956), Skumplastkjelleren Teppebryggen AS (1963), Nordenfjelske Byggcentrum AS (1964) og Skumplastfabrikken AS (1964). Skumplastfabrikken AS utviklet seg etterhvert til å bli den dominerende delen av virksomheten og ble omsider størst i Norden, fra 1986 under navnet Brekke Industrier AS.

Erling R. Brekke ble i 1954 utnevnt til konsul for Estland av eksilregjeringen i Stockholm. Han har viet mye tid til sin interesse for transcendental meditasjon.

I 1981 stiftet Ernling R. Brekke Byggmessefondet. Fondet er stiftet for å gi støtte til veldedige og allmennyttige formål.