I dag

 

Bernhd. Brekke AS er morselskap for selskapene Brekke Industrier med datterselskaper og Øysans Øst AS.

 

Brekke Industrier AS, etablert i 1964. Selskapet var et av Nordens største selskaper innen fleksibel polyuretan (skumplast). I 2008 ble driftselskapene i Norge, Finland og Estland solgt til det Belgiske konsernet Recticel.

I dag er Brekke Industrier et holdingselskap med hovedkontor i Trondheim. Selskapets forretningsområde omfatter investeringer innen eiendom, finansielle og industrielle virksomheter.

I selskapets portefølje inngår eiendomsselskapene Silverhill OY (Finland) og OU Trigonest (Estland), med datterselskapene; OU Muuga Park (Estland) og OU Brekke Balti (Estland).

www.brekkeind.no

 

Øysand Øst AS, Melhus
Gulosen Eiendom AS, Melhus
Silverhill OY, Rauma i Finland
Trigonest OU, Tallinn i Estland

Garda/Kawe AS

Kawe AS er datterselskap til norkregistrerte Garda AS. Kawe er et eiendomsselskap i Estland (100% eid av Garda) som foksuser på langsiktige investinrger i næringseiendom.

www.kawe.ee

 

Gulosen Eiendom AS

Eiendomselskap som er 50% eid og driver utleie av næringseiendom på Øysand, Melhus kommune.

 

For øvrig:
Dessuten innehar Bernhard Brekke 31% av Radisson SAS Royal Garden hotell i Trondheim, 33 % av Garda, 20 % av Trondheim Næringsinvest AS, et lokalt venture selskap samt en rekke mindre andeler i investerings- og venturefond, noterte og unoterte aksjeselskaper.

Kawe Plaza, Estland
Hildungu Production (Kawe), Estland