Bernhard Andreas Brekke (1854 - 1932) var av skipperfamilie fra Ålesund og grunnla firma Bernhd. Brekke i 1880. Handelslæren fikk han som ansatt i Rønneberg & Sønner i Ålesund og i skipsmeglerfirmaet Clarckson & Co, London. Firma Bernhd. Brekke startet med eksport av smør til England, og fikk etterhvert betydelige importagenturer innen kolonialbransjen, jern, kull og koks.

Bernhard A. Brekke drev også torskemelfabrikk i Børsa og oppnådde flere premier på utstillinger for fin kvalitet. Han var storaksjonær i Trondhjems Forsikringsselskab AS hvor hans sønn var direktør.

Videre var han aktiv i nærings- og foreningsliv og hadde bl.a. tillits- og styreverv i NFDS, Det Selmerske rederi, Trondhjems Lægterkompani,Den Nordenfjeldske Kreditbank, Fabrikken Arild (smørfabrikk) og Kristiansund Gasværk. Han var i mange år overformynder i Strinda kommune.

Hans prinsipp var å ha 1/3 av sine “penge” i kontanter, 1/3 i første prioritets panteobligasjoner og 1/3 i aksjer i selskaper han fortrinnsvis gjorde forretninger med. Gjeld var bannlyst og alle regninger måtte betales på dagen.

Bernhard A. Brekke var en av stifterne av Agentenes Forening i Trondhjem i 1902. I 1929 opprettet han en understøttelsekasse, med årlig økende bidrag.